ריש לקיש 6 קטמון הישנה

דופלקס פנטהאוז יוקרתי בבניין תמ"א38

מיקום: פנטהאוז בלב קטמון הישנה

גודל הנכס:

170 מ"ר

כמה חדרים בנכס:

5

קיימת אמבטיה צרפתית